Postup při uchovnění psa

Pokud pes-samec splní chovné podmínky (viz podmínky pro zařazení do chovu), pošle jeho majitel nebo držitel na adresu hlavního poradce chovu (Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6):

!  originál průkazu původu +
!  žádost o uchovnění psa +
!  fotokopii výstavního posudku +
!  fotokopii soudcovských tabulek +
!  fotokopii dokladu o zaplacení členských příspěvků KCHT.

Hlavní poradce chovu zařadí psa do klubové evidence chovných psů, předá materiály poradci chovu pro plemeno a zašle originál průkazu původu Plemenné knize ČMKJ k formálnímu uchovnění. Ta jej pak pošle na dobírku majiteli.

Uchovnění psa nečlena KCHT je zpoplatněno (viz Organizační a zápisní řád Klubu chovatelů teriérů).

Poplatek za přeregistraci psa do chovu na Plemnné knize je 150,-Kč + DPH.