Podmínky pro zařazení do chovu

!  Chovní jedinci musí odpovídat požadavkům standardu.

!  Výstavní ocenění "výborná" nebo "velmi dobrá" ve věku nad 12 měsíců na výstavě pořádané Klubem chovatelů teriérů ČR (klubová výstava, speciální výstava, krajské klubové výstavy).

!  Jakákoli zkouška z loveckého výkonu včetně zkoušek vloh (tedy buď zkouška lovecké upotřebitelnosti nebo i jen zkouška vloh).

!  Typ skusu požadovaný standardem a korektní postavení špičáků.
!  Chybět mohou maximálně čtyři zuby (kromě 2xM3), nesmí chybět řezák nebo špičák.
!  Jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

!  U psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška, počet zubů a typ skusu, které musí být posouzeny u jedinců starších 12 měsíců, a to na výstavě pořádané KCHT a KCHT určeným rozhodčím.

!  V chovu mohou být psi i feny využiti až po dosažení věku 14 měsíců.
!  U fen končí chovnost dnem, ve kterém dovršila věk 8 let.
!  U psů není tato horní věková hranice stanovena.


Výše uvedené podmínky jsou vyňaty z Organizačního a zápisního řádu Klubu chovatelů teriérů, který dodržuje v plném znění Zápisní řád ČMKU.