Postup při uchovnění feny

Pokud fena splní chovné podmínky (viz podmínky pro zařazení do chovu), pošle jeho majitel nebo držitel na adresu poradce chovu (Alena Auerbach, Salmovská 11, 120 00 Praha 2):

!  originál průkazu původu +
!  fotokopii výstavního posudku +
!  fotokopii soudcovských tabulek +
!  fotokopii dokladu o zaplacení členských příspěvků KCHT +
!  žádost o vystavení doporučení ke krytí s uvedeným jménem vybraného krycího psa, má-li již vybráno +
!  v případě prvního vrhu v chovatelské stanici fotokopii certifikátu ČMKU, kterým byla tato uznána.

Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. V rámci možností respektuje výběr chovatele. Doporučení ke krytí pak zašle chovateli spolu s formuláři pro hlášení vrhu a zápis štěňat.

Je nutné požádat o vystavení doporučení ke krytí včas, nikoli až např. den před termínem krytí!

Vystavení doporučení ke krytí nečlenům KCHT je zpoplatněno (viz Organizační a zápisní řád Klubu chovatelů teriérů).

Chovatel se předem dohodne s majitelem krycího psa na podmínkách krytí (chovatelský klub do této oblasti nezasahuje).
Po krytí podepíše majitel psa dolní část doporučení ke krytí. Žlutá část formuláře se vrací poradci chovu, modrá část zůstává majiteli feny a bílou zasílá chovatel (majitel feny) plemenné knize po vrhu zároveň s přihláškou štěňat.