Zápis štěňat do plemenné knihy

Po krytí podepíše majitel psa dolní část doporučení ke krytí. Žlutá část formuláře se vrací poradci chovu, modrou a žlutou část si majitel feny uschová.

Po vrhu štěňat oznámí chovatel počet a pohlaví štěňat poradci chovu (formulář hlášení vrhu) i majiteli krycího psa. Ve věku štěňat asi 2 týdny (nejpozději však do 4 týdnů věku štěňat) zašle chovatel na adresu Plemenná kniha ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4:

!  vyplněný formulář přihlášky k zápisu štěňat +
!  bílou část doporučení ke krytí +
!  v případě prvního vrhu feny originál jejího průkazu původu +
!  v případě prvního vrhu v chovatelské stanici fotokopii certifikátu ČMKU, kterým byla tato uznána.
!  (V případě zahraničního krytí i fotokopii průkazu původu psa + fotokopie jeho dokladů o titulech a ev. zkouškách.)

Začínající chovatelé často nedokáží u čerstvě narozených štěňat správně odlišit zbarvení blue-tan od tmavý grizzly, obvykle považují všechna tmavá štěňata za budoucí blue-tany. Výše uvedená fotografie zachycuje ani ne dva týdny stará štěňata, u nichž je velmi dobře patrné, že všechna blue-tan štěňata musí mít černou i hlavičku.

Plemenná kniha vrátí chovateli přihlášku vrhu doplněnou o čísla zápisu, která jsou zároveň čísly tetovacími. Chovatel nechá štěňata ve věku okolo 6 týdnů otetovat nebo očipovat, ale musí dodržet pravidlo, že vrh jako celek musí být označen jedním způsobem. (Např. pokud některá štěňata vyváží a tato musí být očipována, může buď nechat všechna štěňata otetovat + vyvážená navíc i očipovat, nebo nechat celý vrh pouze očipovat. Nelze však část vrhu pouze otetovat a část pouze očipovat!) Přihlášku si nechá potvrdit tetujícím/čipujícím veterinářem a zašle ji zpět plemenné knize, která vystaví průkazy původu pro štěňata a zašle je na dobírku chovateli.

Poplatek za přeregistraci feny do chovu je 150,-Kč, poplatek za přidělení tetovacích čísel je 50,-Kč, poplatek za vystavení jednoho průkazu původu pro štěně je 200,-Kč. (V případě krytí zahraničním psem je jednorázový poplatek za jeho zavedení do databáze plemenné knihy 200,-Kč.) Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pozn.: Odběr štěňat povoluje chovatelský řád ČMKU nejdříve ve věku 50 dní.