Registrace názvu chovatelské stanice

Každá chovatelská stanice má svůj název. Jeho jedinečnost je chráněna prostřednictvím registrace na FCI. Název chovatelské stanice schvaluje chovateli Českomoravská kynologická unie, která jej pak zasílá k registraci do Belgie na FCI.

Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu: ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8.
Navržené názvy budou porovnány s českým registrem chovatelských stanic ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských zemí. Proto může přiznání názvu chovatelské stanice trvat až tři měsíce, takže ve vlastním zájmu požádejte o registraci včas!

Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat název plemene nebo pouhou číslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených.
Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Hoře", ale lze použít "z Hory" - "z Velké hory" - "na Bílé hoře". Délka názvu CHS nesmí přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je možný název "ze Zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné".
Podrobnosti lze najít ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

Název se připouští český nebo cizojazyčný.

Jelikož název chovatelské stanice není vázán na určité plemeno psa, volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Schválený název totiž nelze měnit, chovatelskou stanici je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu, ale osobě, která převedla svoji chovatelskou stanici na jinou osobu, již nemůže být přiznán jiný název chovatelské stanice! Majitelem chovatelské stanice může být pouze jedna osoba právně způsobilá, s trvalým bydlištěm v České republice, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let.


Poplatek za mezinárodní registraci názvu chovatelské stanice je 1815,-Kč  (+ 110,-Kč poštovné a balné).