Falko
z Bjelakovej záhrady

Farro
Fiery Lucifer

Fat
z Rybníček

Felix
Lovec z Dračína

Finn
Lovec z Dračína

Fór
z Dolanské chalupy

Fox
z Mošnova dvora

Fred
z Čisteckých hájů