Příprava psa na výstavu

Výstavy psů nejsou jen přehlídkami psí krásy, ale hrají také významnou roli pro chov, a tudíž i pro budoucí úroveň plemene. Psi jsou předváděni v kruhu, aby je rozhodčí mohl posoudit v konkurenci s jinými zvířaty téhož plemene. Rozhodčí mají na jedné straně za úkol posoudit úroveň výchovného snažení chovatelů, na straně druhé pak svým hodnocením psa na základě více či méně standardního zevnějšku a rozpoznatelných vlastností zprostředkovaně doporučit – nebo nedoporučit – do dalšího chovu.
Úlohou vystavovatele je předvést psa tak, aby co nejvíce vynikly jeho přednosti a aby jeho drobné nedostatky byly patrné co nejméně.
Vystavovatel by, stejně jako rozhodčí, měl znát jednak standard plemene, které vystavuje, jednak výstavní řád, neboť je povinen se jím řídit.

Nutná je příprava
Pokud se tedy rozhodneme se psem chodit na výstavy, je rozhodně vhodné učit ho vše potřebné už od štěněčího věku. Od štěněte ho učíme ukazovat zuby, nechat si sáhnou do tlamy, nechat si zkontrolovat varlata, stát ve výstavním postoji na stole i na zemi a umět vesele běhat na vodítku do kruhu po naší levé ruce. (To všechno samozřejmě za odměnu.) Nesmí se bát rozhodčích, nesmí se na vodítku ani opožďovat ani táhnout. Také se nesmí prát s ostatními psy. Navíc by měl být zvyklý na větší množství psů a lidí, panující napětí a hluk, prostředí výstavních hal, nějakou tu kluzkou podlahu apod. Spousta psů se na své první výstavě vůbec není schopna předvést - utíkají, lehají si, bojí se apod. Proto je nutné psa na všechno pořádně připravit. Poučen musí být ale i sám majitel. Vhodné je jít se podívat na nějakou výstavu jen tak, jako divák a udělat si obrázek o tom, jak se psi mají nebo nemají v kruhu chovat, jak mají vypadat a jak mají stát. Někteří vystavovatelé rádi povídají o svých pokladech a nezkušeným poradí. (Ale pozor, je třeba je oslovit až po předvedení jejich vlastních psů, protože předtím se vám nebudou moci věnovat.)

    

Nancy Bohemia Diplomat při učení výstavního postoje ve 3 měsících a v roce.

Jak se přihlásit a jak si počínat na výstavě
Dejme tomu, že se rozhodneme našeho miláčka vystavit na výstavě. Nejprve si vytipujeme nějakou, která nám vyhovuje vzdáleností i termínem konání – viz kalendář výstav. Poté musíme poslat vyplněnou a zaplacenou přihlášku, o kterou si požádáme na adrese pořadatele; někdy jsou přihlášky ke stažení i na jejich webových stránkách. Uzávěrky přihlášek jsou na většinu výstav dva měsíce před jejich konáním. Asi dva týdny před výstavou nám přijde zpět tzv. vstupní list, což je vlastně potvrzení přihlášky na výstavu. Ten předložíme na výstavě a obvykle platí i jako vstupenka pro jednu osobu. Výměnou za vstupní list dostaneme u přejímky desky s posudkovým listem a číslem, katalog a často také nějaké reklamní předměty, vzorky krmiv apod. Někdy se vydává posudkový list a číslo až v kruhu ještě před začátkem posuzování. Doma nesmíme zapomenout průkaz původu a očkovací průkaz s veterinárním potvrzením o zdravotním stavu psa a s platným očkováním. Na co všechno musíme pamatovat, bývá napsáno v propozicích na výstavu a připomenuto i na vstupním listě.
Na výstavě samotné tedy dostaneme katalog, kde najdeme, v kterém jsme kruhu, jaká nás čeká konkurence a kdo nás posuzuje. Potom si najdeme co nejklidnější místo v blízkosti našeho kruhu tak, abychom my mohli sledovat veškeré dění v něm, ale aby měl náš pes co největší klid. A dál nám nezbývá nic jiného než čekat, dokud nezavolají do kruhu právě to naše číslo. Čekání bývá někdy dosti dlouhé, a proto musíme mít pro psa dostatek vody a také deku nebo podložku na ležení. K zahození není ani výstavní klec, ve které má pes soukromí a nejlépe si v ní odpočine. Také nějaká židlička pro páníčka není vůbec na škodu. Když nastane ta dlouho očekávaná chvíle, připneme si číslo, vezmeme pejska, klidně i nějaký pamlsek jako odměnu, přineseme zapisovatelům posudkový list a dále jednáme dle pokynů rozhodčího. Po posouzení dostaneme originál posudku, stužku barevnou podle toho, jaké ohodnocení si náš pes vysloužil, a diplom. Pokud se staneme vítězi v naší třídě, budeme muset do kruhu ještě minimálně jednou s vítězi jiných tříd. Pokud budeme mít velké štěstí a získáme titul Vítěz plemene (BOB), musíme počkat na závěrečné soutěže, ve kterých se soutěží o nejkrásnějšího psa skupiny FCI nebo dokonce celé výstavy.

    

Nancy Bohemia Diplomat v postoji na výstavách.

Co dodat
Pokud se hned napoprvé nezadaří, neztrácejme naději. Jindy může právě náš pes padnout rozhodčímu do oka. Když pes v kruhu zklame a nechová se a nepředvádí se tak, jak jste si představovali, uvědomme si, že je to živý tvor a ne stroj. Potřebuje vědět, že se na něj člověk nezlobí. Na výstavách je bohužel často k vidění hrubé zacházení se psy, kteří nechtějí stát hodiny na stole, aby je páneček vyčesal, nebo jinak dráždí svým nervózním majitelům nervy. Pes výstavu většinou nebere v žádném případě jako zábavu. Až na pár výjimek samozřejmě. Snažme se tedy tento náročný den svým pejskům co nejvíce zpříjemnit.

 

Text Jana Podolinská, Alena Divišová, Elke Peper "Vychováváme šampiona"
Foto Jana Podolinská, Ondřej Mokrý

 

Články s podobnou tematikou:
Výstavy - Úvod
Výstavy - Příprava psa na výstavu
Výstavy - Přihláška na výstavu a co s sebou?