Vystavení exportního průkazu původu

Vyváží-li chovatel štěně nebo dospělého psa do zahraničí, musí pro něj mít exportní průkaz původu - "EXPORT PEDIGREE". Aby jej získal, zašle na adresu Plemenná kniha ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4:

!  originál průkazu původu vyváženého jedince + jméno a adresu zahraničního nabyvatele;
!  u štěňat lze požádat o vystavení exportního průkazu původu již v rámci zápisu štěňat do PK, vždy je však nutno uvést jméno a adresu zahraničního nabyvatele.

Poplatek za vystavení exportního průkazu původu je 300,-Kč + DPH.
 

Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

Kromě exportního průkazu původu je nutné, aby vyvážený jedinec měl místo běžného očkovacího průkazu pas - "PET PASSPORT", který vystavuje veterinární lékař.