Den dětí s border teriéry 2006

V neděli 28.5.2006, tedy den po Speciální výstavě teriérů ve Zlíně, se na táborové základně Domu dětí a mládeže Sluníčko na Štěrkovišti v Otrokovicích konal DEN DĚTÍ S BORDER TERIÉRY. O spojení Dne dětí a prvního - zatím zkušebního - setkání chovatelů a přátel plemene border teriér bylo rozhodnuto s ohledem na místo i datum konání.

Táborová základna DDM Sluníčko v Otrokovicích poskytla vynikající zázemí pro tuto akci - šlo o zděný objekt s přiměřeně velkým oploceným pozemkem, nacházející se v areálu střediska vodních sportů Štěrkoviště. Kromě jiného byla k dispozici velká místnost, používaná jako jídelna, kde se uskutečnily krátké přednášky na témata důležitá pro začínající chovatele plemene border teriér, jako chov a chovné podmínky, výcvik a zkoušky lovecké upotřebitelnosti, výstavy a předvádění na výstavách. Poměrně značná část byla věnována i seznámení se správnou úpravou srsti tohoto plemene.

Pro děti byly připraveny různé soutěže, mimo jiné i výtvarná soutěž, pro ty větší i vědomostní kvíz. Pro všechny pak ukázky a seznámení s různými méně obvyklými způsoby, jak zabavit border teriéra (či jiné psí plemeno) ve volném čase. Vzhledem k nepřízni počasí musel být bohužel původní program akce poněkud zkrácen, a účastníci tak byli ochuzeni o ukázku frisbee a práce psů - vodních záchranářů, protože v deštivém počasí, které toho dne převládalo, bylo předvedení těchto disciplin téměř nemožné. Všichni však se zájmem sledovali další připravené ukázky, a to agility a flyball, které si mohli zájemci také vyzkoušet a zároveň se něco dovědět o historii, pravidlech a závodech v těchto sportech.

S velkým ohlasem u diváků i účinkujících psů se setkal také závod v aportování špekáčku. Každý si mohl zkusit, jestli je jeho pes schopný přinést špekáček - nebo alespoň jeho kousek - a odevzdat ho pánovi. Dokonce ani psi s několika loveckými zkouškami se o špekáček nechtěli dělit. Pouze dvěma psům se podařilo donést a odevzdat pánovi torzo špekáčku, ostatní byli odměněni „jen“ právě tím aportovaným špekáčkem.

Jelikož i přes deštivé počasí dorazili majitelé a příznivci border teriérů v počtu 22 - dokonce zde bylo i několik majitelů ze sousedního Slovenska - a jelikož se akce zúčastnila také nová česká poradkyně chovu pro plemeno border teriér Alena Auerbach i její slovenský protějšek Karol Ostrožanský a zároveň se sešlo i dost aktivních chovatelů, naskytlo se množství příležitostí k výměně chovatelských zkušeností a informací o chovu tohoto plemene, které účastníci jistě plně využili. Akce tak posloužila nejen k větší informovanosti nových majitelů, ale i k vzájemnému seznámení a předání chovatelských zkušeností „skalních“ chovatelů tohoto plemene.

Poděkování patří těm, kdo se na organizaci a průběhu celé akce aktivně podíleli – především Aničce Syslové z DDM Sluníčko, dále Janě Podolinské z VOSA Ostrava a nové poradkyni chovu Aleně Auerbach – ale i sponzorům, firmám Candy, s.r.o., Pedigree (Master Foods, kom.spol.), Pivovar Prostějov a.s., ZOO Shop Želvička Zlín a Lukka, spol. s r.o. ze Slovenska, díky nimž nakonec nikdo neodešel s prázdnou a všichni přítomní získali alespoň nějakou upomínku na tuto akci.

Příští rok bychom rádi uspořádali podobnou akci v Čechách, tentokrát už jako samostatnou akci pro majitele (a příznivce) border teriérů.

 

Text Alena Divišová
Foto Eva Lengyelová, Iva Janatková a další

 

zpět